Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Stikstof

Programmamanager | IPO Marieke Hofstee Email: mhofstee@ipo.nl
lid managementteam | IPO Michel Schoemaker
IPO Peter van Oort
Gedeputeerde | Provincie Zeeland Anita Pijpelink
Gedeputeerde | Provincie Noord-Holland Esther Rommel
Gedeputeerde | Provincie Gelderland Peter Drenth
Gedeputeerde | Provincie Utrecht Hanke Bruins Slot
Gedeputeerde | Provincie Flevoland Harold Hofstra
Gedeputeerde | Provincie Overijssel Gert Harm ten Bolscher
Gedeputeerde | Provincie Groningen Henk Staghouwer
Gedeputeerde | Provincie Drenthe Henk Jumelet
Gedeputeerde | Provincie Zuid-Holland Jeannette Baljeu
Gedeputeerde | Provincie Noord-Brabant Erik Ronnes
Commssaris van de Koning provincie Overijssel | Provincie Overijssel Andries Heidema
Provinciesecretaris en voorzitter van de ambtelijke adviescommissie stikstof | Provincie Zeeland Ab Smit
Provinciesecretaris | Provincie Drenthe Wim Brenkman
Directeur | BIJ12 Jolinda van der Endt