Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Vitaal Platteland

Programmamanager | IPO Mark Hoevenaars Email: vitaalplatteland@ipo.nl
Gedeputeerde | Provincie Noord-Brabant Hagar Roijackers
Gedeputeerde | Provincie Utrecht Mirjam Sterk
Gedeputeerde | Provincie Groningen Johan Hamster
Lid managementteam | IPO Michel Schoemaker
Gedeputeerde | Provincie Zeeland Anita Pijpelink
Gedeputeerde | Provincie Zeeland Jo-Annes de Bat
Gedeputeerde | Provincie Noord-Holland Ilse Zaal
Gedeputeerde | Provincie Noord-Holland Esther Rommel
Gedeputeerde | Provincie Gelderland Peter Drenth
Gedeputeerde | Provincie Flevoland Harold Hofstra
Gedeputeerde | Provincie Limburg Lia Roefs
Gedeputeerde | Provincie Fryslân Douwe Hoogland
Gedeputeerde | Provincie Drenthe Henk Jumelet
Gedeputeerde | Provincie Zuid-Holland Berend Potjer
Gedeputeerde | Provincie Zuid-Holland Meindert Stolk
Gedeputeerde | Provincie Noord-Brabant Elies Lemkes
Provinciesecretaris | provincie Drenthe | Provincie Drenthe Wim Brenkman
Directeur | BIJ12 Jolinda van der Endt
Gedeputeerde | Provincie Limburg Geert Gabriëls
Gedeputeerde | Provincie Fryslân Klaas Fokkinga