Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Algemeen directeur Interprovinciaal Overleg (v/m)

De algemeen directeur IPO heeft ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, en daarbinnen met het dragen van (eind)verantwoordelijkheid. Bij voorkeur is deze ervaring opgedaan in een setting waar provincies of het IPO een rol spelen. Kennis van de inhoud van de taken van de provincies is zeer aanbevolen. De algemeen directeur beschikt over een groot netwerk – in Den Haag, Brussel, en bij de provincies – waarin zij/hij gezaghebbend opereert. De directeur is een manager die met enthousiasme en betrokkenheid leiding geeft aan een vereniging en organisatie, en vooral aan de mensen die daar een bijdrage aan leveren. De algemeen directeur is iemand die de balans weet te vinden tussen het zijn van een werkgever en van een bestuurlijk adviseur.   

Reageren kan tot en met zondag 3 januari.

Meer weten over of solliciteren op deze functie?

Klik hier voor het hele profiel.