Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

In week 48 bespreekt de Kamer de digitale uitgaven van de overheid in een plenair debat. Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee. 

Lees hier het position paper

 

28 september behandelt u de Wet open overheid in de Eerste Kamer. De decentrale overheden, voor wie de wet ook van toepassing is, hebben zorgen over de uitvoering en geven u graag een aantal inzichten mee voor het debat. 

Lees hier onze inbreng

 

Op 28 september vindt een rondetafelgesprek plaats over digitalisering. Namens de provincies zal Mirjam Wulfse deelnemen. Zij is gedeputeerde in de provincie Groningen. 

Position paper lezen