Europa

Lobby

Op deze pagina plaatsen wij brieven en position papers die verband houden met de belangen van de provincies. 

 

Commissiedebat RRP

De Kamer debatteert met de minister van financiën over het Nationaal herstel en veerkrachtplan (RRP). Vanuit de provincies geven wij u graag nog enkele punten mee.

Lees het position paper

Position paper RRF

Voor het rondetafelgesprek op 30 juni staat de werking en toepassing van het RRF centraal. 

lees het position paper

Brief over het RRF

In de brief over het recovery and resiliant facility (RRF) van de EU doen de provincies een oproep aan het rijk. Dat gaat om:

- Voldoende urgentie op de mogelijkheden van het RRF voor de omschakeling naar een circulaire economie, duurzame mobiliteit, energieopname en digitalisering.

- Voldoende snelheid te houden om te komen tot een Nederlandse inbreng bij het RRF

- Zorgen voor een goede aansluiting op het Regionaal Economisch Herstelplan van de provincies. 

- Met specifiek aandacht voor de positie van het MKB

De brief is verzonden op 12 februari 2021

Lees hier de brief