IDA Website Foto (1)

Dienstverlening

Single Digital Gateway en Provinciale Producten Catalogus

Inwoners en ondernemers hebben recht op informatie over wat de overheid doet. Voor ondernemers staat dat in de Dienstenwet. Meer algemeen (voor zowel ondernemers als inwoners) wordt dit verwoord in de voorgestelde Wet Digitale Overheid. Voor bestuursorganen betekent dit dat zij verplicht zijn informatie over hun producten en diensten (digitaal) te delen conform de standaard voor Samenwerkende Catalogi. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ‘één overheid-gedachte’ en zijn provinciale producten en diensten via centrale webportalen, zoals overheid.nl en Ondernemersplein toegankelijk.

Meer

Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

In juli 2022 moeten alle provincies Wmebv proof zijn, wat inhoudt dat producten en diensten via digitale kanalen kunnen worden aangevraagd door burgers en ondernemers. Naast analoge manieren (via papieren aanvraagformulieren of bij een loket) staat in de wet dat ondernemers en burgers ook het recht hebben om hun zaken digitaal te regelen.  

meer