IDA Website Foto (1)

Innovatie

Met het programma willen we de volgende punten bereiken: Het IDA ontwikkelt een heldere strategie voor digitale innovaties van provincies. Deze zetten een stip op de horizon maar bieden ook de mogelijkheid om provincies zelf hun eigen ontwikkeltempo te laten kiezen. 

Dutch Societal Innovation Hub

De VNG en IPO richten samen de Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) op. Dit is een landelijk consortium en bestaat uit vijf regionale ecosystemen. De DSIH is gericht op de ontwikkeling van de regionale economie door digitale innnovaties op het gebied van publieke diensten.

Meer

Gids Ethiek en Digitale Transformatie

Ethiek wordt nog vaak gezien als een belemmerende factor voor digitale transformatie. Daarmee wordt een tegenstelling gecreëerd die er in onze ogen niet is. Als provincies zijn we er namelijk om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Randvoorwaarde daarvoor is dat wij handelen in overeenstemming met onze beginselen. Deze Gids ondersteunt daarbij door te laten zien hoe ethiek op een natuurlijke manier een plek kan krijgen binnen de provinciale organisatie en binnen concrete projecten.

Meer

Interprovinciale Digitale innovatiestrategie

In opdracht van het IPO (en IDA) werkt Berenschot aan het opstellen van een Interprovinciale Digitale Innovatiestrategie. De ontwikkeling van digitale innovatie is op alle beleidsterreinen van provincies noodzakelijk, van het stikstofdossier tot de woonopgave, van regionale economie tot onderhoud aan wegen en vaarwegen. Er is echter nog geen overkoepelende, breed gedragen digitale innovatiestrategie voor de 12 provincies.

Meer