Klimaat

Lobby

Op deze pagina delen wij diverse standpunten op thema Klimaat & Energie

Internetconsultatie Energiewet

Wij zijn verheugd met de maatregelen die in de voorgestelde Energiewet zijn genomen om transport schaarste te beperken. Daarnaast delen we graag onze wensen en suggesties ten aanzien van dit wetsvoorstel. Naast deze gezamenlijke consultatie zijn er een aantal provincies die nog een eigen reactie hebben in gediend.

Lees hier onze reactie