Klimaat

Lobby

Op deze pagina delen wij diverse standpunten op thema Klimaat & Energie

Position Paper Klimaat en Energie voor debat 7 juli

De Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat debatteert op 7 juli 2021 over klimaat en energie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hebben ten behoeve van dit debat een gezamenlijk position paper opgesteld. 

bekijk het position paper

Op 1 juli zullen de decentrale overheden samen met NP RES een presentatie geven van het RES proces. 

lees hier het position paper

 

Internetconsultatie Energiewet

Wij zijn verheugd met de maatregelen die in de voorgestelde Energiewet zijn genomen om transport schaarste te beperken. Daarnaast delen we graag onze wensen en suggesties ten aanzien van dit wetsvoorstel. Naast deze gezamenlijke consultatie zijn er een aantal provincies die nog een eigen reactie hebben in gediend.

Lees hier onze reactie