De skyline van Den Haag met een groot plein op de voorgrond tijdens zonsondergang

Kwaliteit Openbaar Bestuur

De provincie zorgt voor een goed openbaar bestuur in de 12 provincies. Het IPO bespreekt namens de provincies met het ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeenten en waterschappen wat er nodig is voor een goed bestuur, waar inwoners op kunnen vertrouwen. Dit is belangrijk omdat veel problemen in heel Nederland spelen en we die problemen alleen met zijn allen kunnen oplossen. Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk moeten hierbij als één overheid optreden en samenwerken.

Provincies

De provincie zorgt voor een goed openbaar bestuur in de 12 provincies. Het IPO bespreekt namens de provincies met het ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeenten en waterschappen wat er nodig is voor een goed bestuur, waar inwoners op kunnen vertrouwen. Dit is belangrijk omdat veel problemen in heel Nederland spelen en we die problemen alleen met zijn allen kunnen oplossen. Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk moeten hierbij als één overheid optreden en samenwerken.

IPO

Provincies hebben verschillende wettelijke taken. Voorbeelden van wettelijke taken van de provincie zijn (de organisatie van) vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook hebben de provincies de taak om te kijken of gemeenten hun werk goed doen en of ze hun financiën op orde hebben. Daar waar gemeenten hun eigen taken niet meer goed kunnen vervullen, bedenken provincies passende oplossingen. De provincies helpen bij het mogelijk maken van deze oplossingen. De provincies kijken daarbij niet alleen naar de gemeenten, maar ook naar andere partijen waarin wordt samengewerkt. Als de provincie volgens de wet verantwoordelijk is voor een taak, dan treden zij zo nodig op.

Bestuurlijke adviescommissie Kwaliteit Openbaar Bestuur

BAC KOB

Ambtelijke adviescommissie Kwaliteit Openbaar Bestuur

AAC KOB

Harry Van Der Maas
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "Essentieel om grote opgaven in ons land aan te kunnen pakken." Harry van der Maas Een goed openbaar bestuur is essentieel om grote opgaven in ons land, zoals corona, het woningtekort en klimaatverandering, aan te kunnen pakken. Om de kwaliteit van het openbaar bestuur hoog te houden moeten provincies, gemeenten en het Rijk als één overheid de handen ineen slaan.