Mth

Lobby

Hier staan documenten die betrekking hebben onze lobby. 

Debat over Toezicht en Handhaving (7 september 2021)

Op 7 september debatteert u over toezicht en handhaving waar onder andere het rapport van de commissie van Aartsen op de agenda staat. Vanuit de provincies geven wij u hiervoor graag een aantal punten mee.

Lees het Positionpaper

 

6 september 2021

Zienswijze provincies op het zevende Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER

Lees de zienswijze