Mobiliteit

Lobby

Hier plaatsen wij onze position papers in het programma Mobiliteit

Position paper MIRT debat 16 juni

Op 16 juni behandelt de Kamer het MIRT. Behalve de vele infrastructurele projecten gaat het dan ook over de MIRT-systematiek. Graag geven de provincies, gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag u daarvoor enkele punten mee.

download position paper