Mobiliteit

Lobby

Hier plaatsen wij onze position papers in het programma Mobiliteit.

 

Commissiedebat Spoor

Op 9 december bespreken we tijdens Commissiedebat Spoor het beleidsvoornemen vervoerconcessie voor het hoofdrailnet. Vanuit het IPO geven wij graag hierover onze visie en een aantal punten mee, die in het beleidsvoornemen nadrukkelijker aandacht verdienen.

Lees hier het position paper

 

Verkeersveiligheid

Op 2 december 2021 staan tijdens het Commissiedebat Verkeersveiligheid de vorderingen op het gebied van verkeersveiligheid en de handhaving centraal. Graag brengen wij namens de gezamenlijke provincies enkele punten onder de aandacht. 

Lees hier het position paper

 

Vrachtwagenheffing

Op 16 november kunt u schriftelijke inbreng leveren voor het verslag van de wet vrachtwagenheffing. Graag geven wij u vanuit de VNG en IPO hierover onze zorgen mee..

bekijk onze brief

 

Begrotingsbehandeling I&W

In de week van 2-4 november 2021 behandelt de Tweede Kamer de begroting I&W. Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee. 

bekijk het position paper

Position paper MIRT debat 16 juni

Op 16 juni behandelt de Kamer het MIRT. Behalve de vele infrastructurele projecten gaat het dan ook over de MIRT-systematiek. Graag geven de provincies, gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag u daarvoor enkele punten mee.

download position paper