Whatsapp Image 2021 02 01 At 16.09.42

Circulair bestendigen van Omgevingsvisie en VTH-uitvoeringspraktijk

Circulair in de Omgevingsvisie opnemen als provinciaal belang geeft provincies regionaal instrumentarium om circulaire componenten voor te schrijven in plannen, besluiten en vergunningen. Daarmee krijgen we de mogelijkheid gebiedsgericht te sturen.

Omgevingsdiensten hebben te maken met een nieuwe circulaire en duurzame werkelijkheid in de uitvoeringspraktijk. Dit vraagt nieuwe vaardigheden en kennis om vergunningsaanvragen en circulaire experimenten van bedrijven te beoordelen en bij toezicht de (gemiste) kansen en belemmeringen te signaleren. Nodig is een brede blik, overleg met beleidsmakers en kijken naar (interpretatie)ruimte in regelgeving, die veelal zal afwijken van de nog steeds gangbare praktijk. Onze inzet is om met gemeenten, Omgevingsdiensten en Omgevingsdienst NL in 2021 te verkennen op welke wijze de Omgevingsdiensten uiterlijk 2025 circulair inclusief kunnen werken. De onderdelen die nodig zijn op gebied van vergunningen, toezicht, opleiding en bijscholing van medewerkers, gedragsverandering, klantvriendelijkheid, experimenteerruimte, e.d. werken de provincies met de Omgevingsdiensten in 2021 uit in een handreiking, met de aanzet voor een circulair toetsingskader en opleidingskader.