Whatsapp Image 2021 02 01 At 16.09.42

Invulling van Monitoring CE

Monitoring is een belangrijk communicatiemiddel en wordt op verschillende manieren opgepakt door de provincies, van grondstoffenstroomanalyses uitvoeren tot starten met enkele KPI’s (Key Performance Indicators) tot wachten op de landelijke rapportage. Vooral is het nog work in progress. Inzicht in mogelijkheden, toewerken naar eenduidige monitoring, het regionaal verbreden, verdiepen, aanvullen en versnellen van de ICER-aanpak zijn een aantal onderwerpen waar provincies aan de slag mee zijn.  

Concreet:

  • Om op korte termijn al de impact te meten op CE werken een aantal provincies in 2021 samen aan een set provisorische (ruwe) indicatoren om hun eigen prestaties op financiële waarde maar ook op sociale , milieu en andere waarden te kunnen schatten.
  • Om landelijke gegevens naar de regio te vertalen en regionale inbreng te borgen wordt met het PBL gesproken over een intensievere wijze van samenwerken, mogelijk via detachering van een provinciale medewerker bij het PBL.
  • Een provisorische indicator mbt. human capital en arbeidsmarkt legt ook een link met het herstelplan RE van IPO.
  • De voortgang van de doelen en inzet zoals genoemd in deze Krachtenkaart is ook onderwerp van monitoring en jaarlijkse evaluatie door Rijk en provincies samen.