Whatsapp Image 2021 02 01 At 16.09.42

Ondersteunen van het regionale bedrijfsleven in de CE transitie.

Ondersteunen van het regionale bedrijfsleven is een kerntaak van provincies. Het regionale  bedrijfsleven staat centraal in het circulaire ecosysteem. Het aanjagen van de transitie naar een CE vraagt stappen van de provincies, maar ook van Rijk en bedrijfsleven, waaronder:

  • Verbreden van de ondersteuning naar het brede MKB door o.a. CIRCO-tracks en andere nog te ontwikkelen tools, zoals CE vouchers. In 2021 werken wij samen met het Rijk aan samenhangend beleid hoe het brede MKB te betrekken bij de CE.
  • Verdiepen van de ondersteuning bij doorbraakprojecten (opstellen proposities, coalitievorming, netwerkvorming, financieringsadvies etc.). Daarnaast met Rijk en MKB de instrumenten doorontwikkelen van schakels naar hele waardeketens. Gezamenlijk willen we komen tot een afgestemde programmering en inzet van onderzoeksgelden in 2021 en verder voor kennisvragen en programma’s bij b.v. NWO, KIA’s, NWA maar ook EU, etc.. 
  • Versnellen van innovatie door in 2021 samen met betrokken partijen, waaronder het Rijk een start maken met de analyse van het innovatie-landschap voor circulair. Wat werkt, wat niet en wat ontbreekt om te versnellen. Dit begint bij het verbeteren van de samenwerking met het Versnellingshuis Nederland Circulair!.