Whatsapp Image 2021 02 01 At 16.09.42

Ontwikkelen en uitrollen Regionale Circulaire Ecosystemen

De transitie naar een volledige circulaire economie is nog betrekkelijk nieuw en vindt plaats in de regio. Door het transitie denken daarbij centraal te stellen en zo mogelijk transitiemakelaars in te zetten ontstaat, ondersteunt door provincies en Rijk een ecosysteem, dat uiteindelijk een voorwaarde is voor een geslaagde transitie.  Als regisseur en verbinder versterkt de provincie netwerken in het ecosysteem voor hun circulaire functie. Zo vragen we van partijen in een netwerk om circulair als thema op te pakken, zoals voor de vorming van nieuwe waardeketens of bij gebiedsgerichte en cross-sectorale samenwerking. Alle provincies hebben daar hun rol al in opgepakt en richten zich op versterken en vergroten van netwerken, van nieuwe netwerken organiseren en verbinden van netwerken in de triple c.q. multi-helix, waarbij ook andere geledingen uit maatschappij betrokken zijn. Daarnaast versterken we gemeentelijke betrokkenheid, kennis en inzet, o.a. via de nog op te zetten Kenniscommunity CE voor decentrale overheden, waar best practices en kennisuitwisseling samenkomen. We hebben verder ook aandacht voor CE in onderwijs, opleiding en onderzoek.