Whatsapp Image 2021 02 01 At 16.09.42

Marktkansen vergroten voor circulaire producten.

De lineaire economie is nu te goedkoop; Fossiele grondstoffen zijn makkelijker en goedkoper te krijgen en daarmee zeker in een concurrerend (Europees) veld vaak de eerste keus. Enkele koplopers zijn nu aan de slag met circulaire economie maar het peloton aan (MKB-)bedrijven wacht nog af. Provincies kunnen als launching customer een rol spelen met het circulair inkopen en aanbesteden.
Het verkrijgen van een gelijkwaardig speelveld voor circulaire producten en processen is cruciaal. Dit kan op meerdere niveaus. Zo kan een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op grondstoffen (“ex-tax”) hieraan bijdragen. Circulaire arbeid wordt goedkoper (scheiden, repareren, onderhoud) terwijl zuiniger gebruik en hergebruik van grondstoffen wordt gestimuleerd,

Toelichtende tekst specifiek bij strengere randvoorwaarden
Daarnaast moet ook gedacht worden aan het opschroeven van (rand)voorwaarden m.b.t. circulariteit en duurzaamheid voor projecten, programma’s, aanbestedingen, subsidies, vergunningen en andere door het Rijk geïnitieerde regelingen. Alleen op deze manier kan de transitie naar een circulaire economie versnellen en zullen de kosten dalen, die de regio op het bord krijgt vanwege de voortzetting van de lineaire economie.

Toelichtende tekst specifiek bij autoriteit CE, advies Taskforce en Europese additievenrichtlijn
Gewenst is het oprichten van een autoriteit CE (bestuurlijk versnellingshuis), welke zorgt voor eenheid en duidelijkheid met betrekking tot wet- en regelgeving/VTH, maar tevens rechtsoordelen/ einde afval-statussen afgeeft, en het delen hiervan faciliteert. Zo moet afval eenvoudiger tot grondstof benoemd kunnen worden en vraagt de vermijding van zeer zorgwekkende stoffen actie. Ook vinden we dat het advies van de Taskforce Herijking Afvalstoffen inzake het benoemen van een aantal uitgangspunten waaraan restromen moeten voldoen moet worden geïmplementeerd. Het gaat hier om implementatie van categorieën (laag, middel en hoog risico) en wat daartoe nodig is aan wet- en regelgeving.
Aandacht is verder nodig voor de samenstelling, toepassing en breedte van het circulaire grondstoffenpakket. Het is nodig dat al in de ontwerpfase van een product rekening wordt gehouden met de samenstelling van het product voor latere verwaarding (ready for repair, ready for recycling). Daartoe is aanpassing van de Europese additievenrichtlijn door herijking van zowel het soort additief, alsook ook de enorme bandbreedte (denk aan alle soorten PFAS-moleculen) nodig.