Vrouw met een winkeltas bekijkt producten op een markt

Lobby Regionale Economie

Hier plaatsen we belangrijke informatie inzake onze lobby.

Begrotingsbehandeling I&W

Op 18 november debatteert de Commissie Infrastructuur en Waterstaat over Circulaire Economie. Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee. 

Bekijk het position paper

Begrotingsbehandeling EZK

In de week van 2-4 november behandelt de Tweede Kamer de begroting EZK. Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee. 

Bekijk het position paper

Voor het Commissiedebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering 9 juni 2021

Regionale economie als bouwsteen voor nationaal herstelplan

De economische impact van de coronapandemie is fors. Tegelijk biedt het herstel kansen om de ambities op het gebied van een nieuwe, duurzame en circulaire economie te realiseren. De provincies zetten zich samen met het Rijk, MKB, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en de VNG in om de regionale investeringen naar voren te halen en de transitieopgaven te versnellen. Om zo het economisch herstel aan te jagen. Het IPO Herstelplan Regionale Economie van september 2020 legt daarvoor de basis.

Bekijk position paper