Regionale Economie

Vrijetijdseconomie (VTE)

In het concept actieprogramma perspectief 2030 werken provincies aan een vitale en duurzame toekomst van de bestemming Nederland op middellange en lange termijn. Dit actieprogramma is opgesteld in samenwerking met de sector, het Ministerie van EZK, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), lokale overheden, brancheverenigingen en kennisinstellingen. Door uit te gaan van het gedeelde belang van bewoners, bezoekers en bedrijven. Het concept actieprogramma perspectief 2030 wordt binnenkort aangeboden aan de bestuurlijke adviescommissie Regionale Economie.

 

Aan sommige acties uit het actieprogramma werken één of een aantal provincies, aan andere acties álle provincies. Voor die acties waar álle provincies aan werken wordt de actieagenda perspectief 2030 vertaald in een gezamenlijke IPO-agenda vrijetijdseconomie.

 

Naast de focus op de (verdere) toekomst, ligt de huidige focus ook op advisering en lobby richting het Rijk over de inzet van Rijksmiddelen voor het herstel van de vrijetijdssector na de coronacrisis.