Een rij huizen aan het water bij zonsondergang

Lobby

Hier plaatsen wij onze position papers:

Op 21 december vindt een deskundigenbijeenkomst plaats over de invoering van de Omgevingswet in de Eerste Kamer. Namens de provincies zullen Anneke Knol en Cora Smelik hieraan deelnemen.

Lees het position paper

 

Op 8 december 2021 spreekt de Vaste Kamercommissie BZK met de minister over de bouwopgave. Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee. 

Lees het position paper

 

Op 22 november behandelt de Tweede Kamer het begrotingsonderdeel water. Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee. 

Lees het position paper

 

Op 15 november behandelt de Tweede Kamer de begroting BZK onderdeel wonen. We stuurden het volgende position paper naar de Tweede Kamer. 

Lees het position paper

 

Op 24 juni voert de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken een debat met de minister van Binnenlandse Zaken over de woningbouwopgave. Bekijk hier de stukken die wij naar de Tweede Kamer stuurden.

Position paper klimaatbestendig nederland

Brief aan de Vaste Kamercommissie

Position Paper Woningbouw