Roww

Lobby

Hier plaatsen wij onze position papers:

Op 24 juni voert de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken een debat met de minister van Binnenlandse Zaken over de woningbouwopgave. Bekijk hier de stukken die wij naar de Tweede Kamer stuurden.

Position paper klimaatbestendig nederland

Brief aan de Vaste Kamercommissie

Position Paper Woningbouw