Tree On The Meadow At Sunrise T20 Plgvj1

Beleidsevaluatie Intern- en extern salderen

In de periode januari-juli 2021 heeft een ambtelijke werkgroep van de provincies de provinciale uitvoering van de beleidsregels intern en extern salderen geƫvalueerd die in 2019 zijn vastgesteld. De evaluatie heeft een aantal adviezen opgeleverd die in operationele zin kunnen worden doorgevoerd. De evaluatie laat onder meer zien dat het goed is na te gaan waarom extern salderen achterblijft en wat daaraan kan worden gedaan. Verder laat de evaluatie zien dat bij het opstellen van toekomstige (wijzigingen van de) beleidsregels toezichthouders betrokken zouden moeten worden en dat het aan te bevelen is om te anticiperen op toekomstige jurisprudentie van de Raad van State over de toepasbaarheid van de instrumenten.

Managementsamenvatting

Download

Volledig rapport

Download