Vitaal Platteland

Lobby

Hier vindt u de stukken die wij naar de Tweede en Eerste Kamer sturen in verband met onze lobby. 

Position paper Commissiedebat Natuur

Op 7 oktober spreekt uw commissie over het natuurbeleid. U spreekt dan onder meer over de bossenstrategie en agenda natuurinclusief. Beide zijn noodzakelijk voor een weerbaardere natuur en een toekomstbestendig Nederland. Graag geven we u op de valreep nog een aantal punten mee namens de provincies.

Lees het position paper

Initiatiefnota "Groen in de stad" 27 september 2021

Maandag 27 september debatteert u over de initiatiefnota van GroenLinks en CDA over Groen in de Stad. Graag geef ik u op de valreep nog een aantal opmerkingen mee vanuit de provincies.

Graag wijs ik u ook op het handvest natuurinclusief dat de provincies maakten met de natuur en milieuorganisaties: Handvest Natuurinclusief.

Lees het position paper