Wat doen provincies nu precies?

De provincies hebben zeven kerntaken, onder andere op het gebied van ruimte, natuur, mobiliteit en regionale economie. Een korte beschrijving van deze taken vindt u hier.

Lees meer
De kansenkaarten van Noord-Holland: een heldere tool voor circulair beleid

Hoeveel grondstoffen en energie gaat er om in de verschillende bedrijfsclusters in Noord-Holland? Per cluster werden gegevens verzameld en in beeld gebracht op kansenkaarten. Projectleider Nic Grandiek vertelt over het proces en de resultaten.

Lees meer
Duurzame mobiliteit: Wat bepaalt het succes?

We hebben elkaar nodig en daarom is de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord een prachtige kans,’ aldus Fleur Gräper-Van Koolwijk (Groningen), portefeuillehouder Duurzame mobiliteit.

Lees meer

Actueel

Ontvang onze nieuwsbrief iPOST
iPOST
Abonneer nu
Wat doen provincies in de praktijk op het gebied van de energietransitie?
Op weg naar de omgevingswet
Kompas2020
Wat doen provincies?

Klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden, een impuls in 2018!

20 april 2018 - Het kabinet stelt in 2018 vijf miljoen euro beschikbaar om een extra impuls te geven aan klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden. Met dit geld worden thematische leernetwerken omtrent deze thematiek opgericht, en worden er experts beschikbaar gesteld voor ondersteuning bij inkoop(pilots) bij overheden. Daarnaast kunnen de effectmetingen van deze leernetwerken en pilots hieruit gefinancierd worden.
Lees meer

Wat gebeurt er al op ‘de weg naar’ een circulair Nederland in 2050?

20 april 2018 - Hoe komen we tot een circulaire economie, hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken, wat zijn de kansen en uitdagingen? Hierover praten de provincies met elkaar op een IPO-bijeenkomst op 26 april. In dit artikel neemt Carina van Dijk, verantwoordelijke voor de opgave circulaire economie, je mee in hoe provincie Flevoland zich inzet om de transitie te realiseren.
Lees meer

Expertteam Woningmarkt staat klaar

20 april 2018 - Sinds medio april is het nieuwe landelijke Versnellingsteam Woningmarkt klaar om ondersteuning te bieden bij woningbouwplannen die stagneren. Onder leiding van een speciale programmadirecteur (Victor Schaap, BZK) gaan Friso de Zeeuw (em.  hoogleraar Gebiedsontwikkeling), Jos Feijtel (oud burgemeester en ontwikkelaar) en andere experts aan de slag waar hun hulp wordt gevraagd.
Lees meer

IPO, UvW en VNG organiseren bijeenkomsten over regionale aanpak Energietransitie

20 april 2018 - Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren zij tussen april en juli een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst per provincie over de regionale aanpak van de Energietransitie.
Lees meer

Verening Circulair Friesland volop bezig met circulaire economie

16 april 2018 - De Vereniging Circulair Friesland (VCF) is volop bezig met de transitie naar een circulaire economie. Directeur Houkje Rijpstra vertelt over hun ambitieuze aanpak en licht toe hoe deze aansluit op de transitieagenda’s. 
Lees meer

Ook Clemens Cornielje en Willibrord van Beek stoppen als commissaris

16 april 2018 - Niet alleen Johan Remkes, de commissaris van de Koning in Noord-Holland, kondigde vorige week zijn vertrek aan. Ook de commissaris van Gelderland, Clemens Cornielje en de commissaris van Utrecht, Willibrord van Beek, maakten bekend dat zij gaan stoppen.
Lees meer

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet? Check de navigator 2.0

13 april 2018 - De navigator laat zien wanneer je waaraan moet werken bij de implementatie van de omgevingswet binnen je provincie. Vanaf oktober vorig jaar is de navigator te raadplegen. De navigator neemt je stapsgewijs mee door de verschillende deelprocessen, zodat je tijdig klaar bent voor het werken met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om nog beter richting te geven, kaders te bieden en antwoord te geven op je vragen is de navigator vernieuwd.
Lees meer
Laad meer berichten