Alle provincies energieneutraal in 2050, aantrekkelijke steden en regio's en versterking van de internationale netwerken: daar maken de provincies zich hard voor in hun aanbod voor de Nationale Omgevingsvisie.
Samen bouwen aan de toekomst van Nederland Lees meer
Provincies gaan de leegstand in stads- en dorpscentra te lijf. De provincies hebben 12 RetailDeals gesloten met minister Henk Kamp waarin ze afspreken het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden te brengen.
Provincies maken werk van winkelleegstand Lees meer
Het IPO heeft een bestuur met 12 gedeputeerden en Ank Bijleveld (commissaris van de Koning in Overijssel) als voorzitter. We stellen de leden graag aan u voor:
Introductie leden IPO-bestuur Lees meer
De provincies zijn op zeven kerntaken actief. U leest er hier meer over.
Wat doen provincies nu precies? Lees meer

Actueel

Abonneer nu
Kompas2020
Wat doen provincies?

Energieagenda eerste stap naar meerjarig nationaal beleid

07 Dec 2016 - De decentrale overheden zien in de Energieagenda het meerjarig perspectief waar zij bij het Rijk op aandringen. De koepels IPO, VNG en de Unie van Waterschappen willen de verantwoordelijkheid pakken en zijn daar ook al mee bezig.
Lees meer

Archiefinnovatie gaat door

02 Dec 2016 - Op 1 december werden de interbestuurlijke programma’s Archief2020 en AIDO (Archief Innovatie Decentrale Overheden) onder grote belangstelling feestelijk afgesloten met de conferentie “Archiefinnovatie gaat door." De programma's zijn nu afgelopen, maar dit betekent niet, dat het klaar is. De in Archief 2020 en AIDO ontwikkelde instrumenten zullen geïmplementeerd moeten worden. Dat er nu ook bestuurlijke belangstelling is voor dit onderwerp stemt daarbij hoopvol.  
Lees meer

Herziening interbestuurlijke verhoudingen nodig na reeks decentralisaties

02 Dec 2016 - Betrek en consulteer decentrale overheden vroegtijdig in aanloop naar een kabinetsformatie, verstrek de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en kom met een nadere bezinning op de positie van de regio’s. Het zijn enkele aanbevelingen uit de vierde beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen die naar de Tweede Kamer is gestuurd. 
Lees meer

IPO pleit voor ruime opvatting motie versterking regionale journalistiek

30 Nov 2016 - Tweede Kamerleden Elias (VVD) en Mohandis (PvdA) willen eenmalig 17 miljoen voor samenwerking tussen regionale omroepen beschikbaar stellen. Die motie brachten zij in tijdens het wetgevingsoverleg Mediabegroting op 28 november. Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van de motie inhoudelijk ook ruimer wordt dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Niet alleen samenwerken om te besparen, maar ook om te innoveren om de regionale journalistiek versterken.
Lees meer

Losse eindjes in energiedebat: energiebesparing en wind op land

28 Nov 2016 - Het verzamel algemeen overleg van 24 november met minister Kamp van Economische Zaken over energie stond in het teken van losse eindjes. Het debat stond al voor de zomer geagendeerd en werd eerder bij het aanbreken van de tweede termijn onderbroken.
Lees meer

Nieuwe aanpak cao-provincies

28 Nov 2016 - De gesprekken met de sociale partners over de nieuwe CAO voor 2017 gaan ditmaal anders aangepakt worden: de CAO-delegaties hebben besloten een zogenaamd co-creatie proces in te gaan. In een communiqué wat op 25 november is uitgebracht staat wat dit proces inhoudt en hoe de (provinciale) medewerkers eraan bij kunnen dragen. 
Lees meer

Bijeenkomst samen besturen in de energietransitie

25 Nov 2016 - ‘Samen (be)sturen in de energietransitie’ – dat is waar ongeveer 120 bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies het gesprek over aan gingen tijdens een bijeenkomst op 24 november. Om kansen voor een succesvolle invoering van alternatieve energieopwekking echt te benutten is een goede samenwerking cruciaal.
Lees meer

Provincies onderschrijven ongelijke regionale spreiding cultuursubsidies en infrastructuur

24 Nov 2016 - In het Wetgevingsoverleg Cultuur is gesproken over de spreiding van cultuursubsidies en het geld voor (de verbetering van) de culturele infrastructuur.
Lees meer

Kernboodschap normalisering rechtpositie ambtenaren


Download

Rechtspositie ambtenaren


Download
Laad meer berichten