Alle provincies energieneutraal in 2050, aantrekkelijke steden en regio's en versterking van de internationale netwerken: daar maken de provincies zich hard voor in hun aanbod voor de Nationale Omgevingsvisie.
Samen bouwen aan de toekomst van Nederland Lees meer
Provincies gaan de leegstand in stads- en dorpscentra te lijf. De provincies hebben 12 RetailDeals gesloten met minister Henk Kamp waarin ze afspreken het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden te brengen.
Provincies maken werk van winkelleegstand Lees meer
Het IPO heeft een bestuur met 12 gedeputeerden en Ank Bijleveld (commissaris van de Koning in Overijssel) als voorzitter. We stellen de leden graag aan u voor:
Introductie leden IPO-bestuur Lees meer
De provincies zijn op zeven kerntaken actief. U leest er hier meer over.
Wat doen provincies nu precies? Lees meer

Actueel

Parlementaire enquête gaswinning na debat over mijnbouw stap dichterbij

17 Feb 2017 - Groningers willen een parlementaire enquête over de gaswinning in hun provincie. De kansen daarop zijn behoorlijk gegroeid na het Kamerdebat over mijnbouw van afgelopen woensdag. Volgende week spreekt de Kamer unaniem uit dat ‘alles in het werk moeten worden gesteld om het vertrouwen van Groningers terug te winnen’ onder meer ‘omdat de aardgaswinning catastrofale gevolgen heeft gehad’.
Lees meer

Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

16 Feb 2017 - Op 3 februari jl. heeft staatssecretaris Van Dam per brief de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van zijn intensieve gesprekken met de Europese Commissie (EC) over de fosfaataanpak. Afgesproken is een maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 om de derogatie voor 2017 te behouden. Provincies zijn blij met deze uitkomst, omdat het de sector enigszins lucht geeft.
Lees meer

Koeien in de wei

15 Feb 2017 - Op initiatief van SP, D66 en Groen links is in oktober 2015 een nota over wei voor de koe aan de Tweede Kamer aangeboden. Over deze nota is vorige week gedebatteerd. Staatssecretaris Martijn van Dam, in de rol van adviseur, heeft duidelijk gemaakt dat hij voor koeien in de wei is.  Een wet heeft de staatssecretaris op dit moment niet voor ogen. Wel wil hij, samen met de zuivelsector en boerenorganisaties bestendiging van de dalende trend weidegang voorkomen. Dit wil hij onder andere doen via het convenant weidegang, waarin het doel 80% weidende koeien is. Het convenant is door vijf provincies ondertekend. 
Lees meer

Wie wint de Eenvoudig Beter Trofee 2016?

15 Feb 2017 - De strijd om de Eenvoudig Beter Trofee 2016 is begonnen. U kunt nu stemmen op het project dat volgens u de Eenvoudig Beter Trofee het meest verdient. De minister van Infrastructuur en Milieu reikt de prijs op 12 april uit aan een project dat veel waardering verdient voor de manier waarop men nu al in de geest van de Omgevingswet werkt.
Lees meer

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel verdeelmodel in behandeling

10 Feb 2017 - De Tweede Kamer heeft vorige week unaniem het wetsvoorstel vereenvoudiging verdeelmodel provinciefonds gesteund. Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel in behandeling genomen. Provincies rekenen er op dat de nieuwe verdeling nu snel en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari zal gelden.
Lees meer

Nieuwe financieringsinstelling lnvest-NL biedt kansen voor de regio

10 Feb 2017 - Provincies zijn verheugd met de oprichting van de nationale financieringsinstelling Invest-NL. Met Invest-NL komt 2,5 miljard euro beschikbaar voor investeringen in bedrijven en projecten in heel Nederland.  
Lees meer

De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017 - In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden momenteel aan een nieuwe cao. Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers hebben met elkaar gesproken over het hoe, wat en waarom van een nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft de eerste ingrediënten opgeleverd voor de nieuwe cao. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten tot input verder uitwerken.  
Lees meer

Inschrijving tweede tranche Pilots omgevingsvisie van start

09 Feb 2017 - Met ingang van 1 februari is de tweede tranche Pilots omgevingsvisie geopend. Met de pilots ondersteunt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen  die alvast werk willen maken van de  omgevingsvisie. Zij kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden voor deelname aan de pilots of de leerkring.
Lees meer
Laad meer berichten