Cultuur

Het cultuurbeleid is verdeeld over het rijk, de provincies en gemeenten. Dit betekent voor het IPO dat het veel met deze partners om de tafel zit. In deze overleggen worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de decentralisatie van het restauratiebeleid van rijksmonumenten van het rijk naar de provincies. Er wordt daarbij uiteraard ook gesproken over de financiering van deze nieuwe taak voor provincies.

Taken provincies
Kunst, cultuur en geschiedenis vinden we overal om ons heen. Een culturele identiteit en culturele voorzieningen maken een provincie aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. Provincies voeren hun eigen cultuurbeleid. Zij zetten zich in voor het behoud en de ontwikkeling van materieel en immaterieel erfgoed en dragen zorg dat culturele voorzieningen toegankelijk zijn en blijven.
 
De werkzaamheden van het IPO zijn erop gericht om goede randvoorwaarden voor het cultuurbeleid in de provincies te bewerkstelligen en daartoe nationale wetgeving te beïnvloeden. Daarvoor werkt het IPO onder andere samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de VNG en diverse maatschappelijke organisaties.
 
Het IPO richt zich de komende periode op de volgende dossiers:
  • Erfgoed (archeologie, monumenten, cultuurhistorie)
  • Media (bibliotheken, archieven, regionale omroepen)
  • Kunst (infrastructuur)
Bestuurlijke adviescommissie Cultuur
De bestuurlijke adviescommissie Cultuur, onder voorzitterschap van IPO-bestuurslid de heer C. Bijl, behartigt de taken van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden” uit de provincies. 

Dossiers

‘Cultuur is van en voor iedereen en het bindmiddel van onze samenleving.’Cees Bijl, gedeputeerde Drenthe en voorzitter IPO Adviescommissie Cultuur

Gerelateerde berichten

Provincies uiten zorgen over regionale omroepfunctie bij Commissariaat voor de Media

07 april 2017 - Een afvaardiging van de provincies heeft een bezoek gebracht aan het toezichts- en adviesorgaan Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij gingen in gesprek over de flinke uitdagingen in het regionale medialandschap. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en media-instellingen. Het Commissariaat ziet er op toe dat de Mediawet wordt nageleefd. Daarbij richt het zich op eerlijke en transparantie verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen.
Lees meer

17 miljoen voor toekomstbestendige regionale omroepen

06 december 2016 - Staatssecretaris Dekker (OCW, VVD) krijgt van de Kamer in 2017 eenmalig een samenwerkingsfonds van 17 miljoen als stimulans voor de modernisering van de regionale omroepen. Het IPO vindt dat het er voor de regionale publieke omroepen vooralsnog goed uitziet met extra geld en ruimte voor onderlinge samenwerking binnen het publieke bestel en met private media.
Lees meer

IPO pleit voor ruime opvatting motie versterking regionale journalistiek

30 november 2016 - Tweede Kamerleden Elias (VVD) en Mohandis (PvdA) willen eenmalig 17 miljoen voor samenwerking tussen regionale omroepen beschikbaar stellen. Die motie brachten zij in tijdens het wetgevingsoverleg Mediabegroting op 28 november. Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van de motie inhoudelijk ook ruimer wordt dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Niet alleen samenwerken om te besparen, maar ook om te innoveren om de regionale journalistiek versterken.
Lees meer