Vacatures

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende natuur en landschappen. De provincies zijn de gebiedsregisseurs van het landelijk gebied. Projecten voor het landelijk gebied richten zich op het versterken van natuur, recreatie, landbouw, milieukwaliteit en sociaaleconomische vitaliteit. Dit betekent onder andere het beheer en verbinden van natuurgebieden, instandhouding van bossen, beschermen van de flora en fauna en investeren in een duurzame landbouw. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis. Het IPO-bureau ondersteunt de vereniging van de twaalf provincies. Ter versterking van de realisatie van een aantal opgaven zoeken wij

2 SENIOR-ADVISEURS NATUURBELEID (2,0 fte)

Tevens zijn wij op zoek naar een tijdelijke communicatiemedewerker

 Acquisitie wordt niet op prijs gesteld