Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

IPO Vergaderstukken

Op deze pagina staan de vergaderstukken van AV, agenda en verslag van IPO Bestuur en BAC's. Deze pilot loopt tot 31-12-2022. Daarna wordt de definitieve wijze ingevoerd (met behulp van de lessen uit de pilot). 

Vergaderstukken Algemene Vergadering

Vind hier de agenda's en verslagen van de Algemene Vergadering

04.10.2022   Vergaderstukken

28.06.2022  Vergaderstukken

29.03.2022  verslag

Vergaderstukken IPO Bestuur

Vind hier de agenda's en verslagen van de IPO Bestuursvergaderingen

08.09.2022  Agenda

07.07.2022  Agenda 

9.06.2022  agenda verslag

12.05.2022  agenda verslag