Over het IPO

- Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.
Over het IPO Over het IPO >
Lobby
Lobby overzicht >
Tweets
Jaap Smit - foto provincie Zuid-Holland
Van de voorzitter "Welkom in ons digitale clubhuis" Jaap Smit - voorzitter van het IPO Het Interprovinciaal Overleg vertaalt de belangen van de Nederlandse provincies naar Den Haag en Brussel. Hierbij functioneert het IPO als gesprekspartner, kennisdeler en lobbyist van één van de oudste bestuurslagen van Nederland.