Het gebouw van het Europees Parlement met een vijver op de voorgrond

Europa

Provincies maken hun eigen beleid maar voeren ook regelmatig Europees beleid uit op regionaal niveau. Het is daarom belangrijk dat provincies meepraten over het beleid dat op Europees niveau wordt gemaakt.

Provincies en Europa

Het beleid van de Europese Unie heeft veel invloed op de provincies. Bijvoorbeeld bij milieuwetten (luchtkwaliteit), natuurbeleid, de organisatie van regionaal openbaar vervoer en het stimuleren van de economie in provincies. Vanuit het Europees Comité van de Regio’s geven bestuurders van provincies adviezen aan de Europese Unie over nieuwe regels.

Huis van Nederlandse Provincies

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) vertegenwoordigt de twaalf provincies in Brussel. In 2000 is het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel opgericht door het IPO en de provincies. Het HNP volgt actief de Europese ontwikkelingen in Brussel. Het is belangrijk dat de Europese beslissingen bij de belangen en de praktijk van de provincies passen. Via het HNP brengen de twaalf provincies hun standpunten naar voren bij de Europese instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van het HNP of het HNP-Werkplan 2024.

Kenniscentrum Europa decentraal

Europese regels hebben invloed op ons dagelijks leven. Kenniscentrum Europa decentraal (KED) kan u helpen bij vragen over Europees recht of beleid.

Het KED heeft veel kennis van Europese regels en wetten die door provincies, gemeenten en waterschappen worden uitgevoerd. Het is in 2002 opgericht door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen (UvW). Het KED helpt provincies, gemeenten en waterschappen om meer kennis over Europese regels en wetten te krijgen om te weten wat de juiste toepassing is. Kijk voor meer informatie over Europese regels en wetten en hoe het KED u kan helpen hier

De Europese Ster

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en Kenniscentrum Europa decentraal (KED) brengen samen wekelijks de nieuwsbrief de Europese Ster uit. In de Europese Ster staat het belangrijkste Europese nieuws voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Europese fondsen

Meer dan de helft van het Europese geld wordt uitgegeven via Europese fondsen. Veel van deze fondsen worden door de Europese Commissie, EU-landen en andere overheden samen besteed en uitgevoerd. Het doel is om dit geld te besteden aan banen, een duurzame en gezonde Europese economie en het milieu. Het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) is voor de Nederlandse provincies belangrijk om de regionale economie te versterken en te verbeteren. Ook het verminderen van de CO2-uitstoot, het stimuleren van nieuwe kansen en ontwikkelingen en zorgen voor meer banen wordt hiermee bereikt. Het fonds om het platteland gezond te houden en het fonds voor sociale ontwikkeling zijn ook van belang.

Voorzitter Commissaris van de Koning Arthur van Dijk van het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel:
“De Nederlandse provincies bouwen mee aan een Europese Unie van vooruitgang en modernisering. De provincies willen samen met partners en andere partijen gemeenschappelijke doelen bereiken.”

Contactpersoon
Programmamanager Rob van Eijkeren Email: rveijkeren@ipo.nl