• Home
 • Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Verklaring

IPO streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website IPO (het Interprovinciaal Overleg).

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • Jaarcongres/natuurtop
  • Digitaleprovincies.nl 
  • Mijnipo.sharepoint.nl 

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van IPO is beschikbaar via de link https://ipo.nl/toegankelijkheid

Voor alle toegankelijkheidsverklaringen van BIJ12 ga naar www.bij12.nl/toegankelijkheid.

 

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

IPO verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website IPO (het Interprovinciaal Overleg) te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver IPO is gevorderd met de toegankelijkheid van IPO (het Interprovinciaal Overleg) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

 

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van IPO .
Functie: Directeur a.i..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-01-2023.

 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via digitaletoegankelijkheid@bij12.nl.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

 

Aanvullende informatie van IPO

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

 

Toegankelijkheidslabel

www.ipo.nl

Status toegankelijkheidslabel van Ibabs (IPO). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring. 

www.jaarcongres/natuurtop:

Status toegankelijkheidslabel van Jaarcongres IPO / Natuurtop IPO. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

www.digitaleprovincies.nl

Status toegankelijkheidslabel van Digitale Provincies (Pleio). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

www.mijnipo.sharepoint.nl

Status toegankelijkheidslabel van IPO Sharepoint (intranet). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.