Een close-up van een persoon die met een pen in een schrift schrijft

Werkgeverszaken

Provincies worden ondersteund door het IPO op het gebied van arbeidsvoorwaarden en HRM-beleid. Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met vakbonden over de cao provinciale sector. Ook dient het IPO als kennisbank voor werkgeversvraagstukken. IPO werkgeverszaken zet zich in voor goed provinciaal en publiek werkgeverschap.

Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD)

bestuurlijke onderhandelingsdelegatie (Bod)

Ambtelijke adviescommissie Werkgeverszaken

AAC Werkgeverszaken

Hansoosters
Voorzitter van de bestuurlijke onderhandelingsdelegatie "Een uitdaging en verrijkt je leven" Hans Oosters - Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht 'Als IPO-bestuurder ben ik verantwoordelijk voor werkgeverszaken. Werken in de provinciale sector, met diversiteit en inclusie hoog in het vaandel, is een uitdaging en verrijkt je leven. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden bij, zoals de collectieve arbeidsovereenkomst en de pensioenregeling. Met de Werkgeversvisie 2025 als leidraad zet ik me hiervoor in’
Contactpersoon
Programmamanager Laureina Grootveld Email: werkgeverszaken@ipo.nl