Greeting New Colleagues Handshake While Job Interviewing Male Candidate Shaking Hands With T20 Rrr9bo

CAO overleg

Het IPO ondersteunt bestuurders bij besprekingen met de vakbonden over de cao provinciale sector. De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) overlegt namens de werkgevers met de vakbonden FNV, CNV, de CMHF en AVV.

De BOD bestaat uit de volgende leden:

  • Jan Markink, Voorzitter (gedeputeerde Gelderland)
  • Fleur Gräper, vice voorzitter (gedeputeerde Groningen)
  • Nico Versteeg (provinciesecretaris Overijssel)
  • Hennie Koek (provinciesecretaris Zuid-Holland)
  • Richard van der Mast, secretaris en adviseur (IPO)
  • Laureina Grootveld, adviseur (IPO)

De vertegenwoordiging van de vakbonden is als volgt:

  • FNV: Sengul Sozen en Nanny Faber
  • CNV: Arno van Voorden en Rick Damme 
  • AVV: Wim Wispelweij en Igor Jellema Fortuin 
  • CMHF: Jan Zwanenburg

De cao provinciale sector heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. De looptijd van de huidige cao is verlengd met een jaar of tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt.

Dossier updates (nieuws)