Greeting New Colleagues Handshake While Job Interviewing Male Candidate Shaking Hands With T20 Rrr9bo

CAO overleg

Het IPO ondersteunt bestuurders bij besprekingen met de vakbonden over de cao provinciale sector. De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) overlegt namens de werkgevers met de vakbonden FNV, CNV, de CMHF en AVV.

De BOD bestaat uit de volgende leden:

  • Hans Oosters, voorzitter (Commissaris van de Koning Utrecht, adviseur IPO-bestuur)
  • Frank Rijkaart (gedeputeerde Zuid-Holland)
  • Nico Versteeg (provinciesecretaris Overijssel)
  • Hans van der Stelt (concerndirecteur Noord-Holland)
  • Eugenie Stolk  (namens voorzitters werkgeverscommissies PS)
  • Laureina Grootveld, secretaris en adviseur (IPO)

De vertegenwoordiging van de vakbonden is als volgt:

  • FNV: Erik Gerritsen en Nanny Faber
  • CNV: Arno van Voorden en Rick Damme 
  • AVV: Michelle Rijntjes en Karin Harmsen 
  • CMHF: Jan Zwanenburg

De cao provinciale sector heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.