Bargain 2021 09 24 03 30 48 Utc
  • Home
  • Nieuws
  • Onderhandelingsresultaat cao Provinciale Sector

Onderhandelingsresultaat cao Provinciale Sector

18 maart 2024 Werkgevers en vakbonden (FNV, CNV, AVV en CMHF) hebben op 13 maart een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao. De beoogde cao heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 1 juli 2025.
Meer weten Thema's Dossiers

Werkgevers en vakbonden (FNV, CNV, AVV en CMHF) hebben op 13 maart een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao. De beoogde cao heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 1 juli 2025.

Na intensieve gesprekken ligt er een stevig onderhandelingsresultaat dat aansluit op de ambitie van provincies om een slagvaardige organisatie en aantrekkelijk werkgever te blijven voor medewerkers. Werkgevers leggen dit onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan hun achterban.

Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken dat de uitslag van de achterban- en ledenraadpleging bekend is op 1 mei a.s. De afspraken worden nog verder uitgewerkt in cao-teksten.

De belangrijkste afspraken zijn:

Loon en looptijd
Per 1 januari 2024 worden de salarissen nominaal met €25,- verhoogd en procentueel met 4,25%. Per 1 september 2024 worden de salarissen met 2,5% verhoogd. Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2024 €16,- bruto per uur.

De cao loopt van 1 januari 2024 tot 1 juli 2025 (18 maanden).

Stagevergoeding
Er komt met ingang van 1 augustus 2024 een stagevergoeding ter hoogte van €700,- bruto per maand (bij een fulltime stage) voor alle opleidingsniveaus. De indexatie van deze vergoeding met de algemene loonstijgingen zal bij iedere nieuwe cao plaatsvinden.

PBDI
Het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI) van €5.000,- wordt verhoogd met €1.000,- naar €6.000,-. Ook wordt het PBDI ingekaderd zodat duidelijk is welk percentage je aan welk doel kunt besteden.

Arbeidsmarkttoelage, bindingspremie en bevordering
De arbeidsmarkttoelage wordt m.i.v. 1 januari 2025 verhoogd van maximaal 10% naar maximaal 15%. Daarnaast zal de termijn waarna de bindingspremie betaald kan worden, worden verkort van drie jaar naar twee jaar.  

Ook wordt een snellere doorgroei in salaris bij bevordering mogelijk.

Kies je feestdagen: diversiteitsverlof 
De mogelijkheid om feestdagen in te wisselen voor andere religieuze dan wel culturele feestdagen (pilot 2023) wordt opgenomen in de cao.

Levensfaseambassadeurs
De inzet van de levensfaseambassadeur wordt opgenomen in de cao.

RVU
Er komt een RVU-regeling. Om in aanmerking te komen moet de werknemer 41 ABP-dienstjaren hebben en de laatste 10 jaar in de provinciale sector werkzaam zijn. Een werknemer kan maximaal twee jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd van de RVU gebruik maken.

Consignatievergoeding
De consignatievergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 voortaan geïndexeerd met de algemene cao-loonsverhogingen.

Overig

Verder zijn over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt:

  • Inconveniënten beoordelen door een onafhankelijke deskundige;
  • In hoofdstuk 4 de definitie van arbeid uitwerken vóór 1 mei 2024;
  • Nieuwe tekst hoofdstuk 11 (overleg met vakbonden) invoeren inclusief het lokaal bespreken van de lokale reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer
  • Er komen teksten in de cao over sociale veiligheid, overgang, ongezonde werkdruk, verlies en rouw en flexwerk.
  • De regeling ‘melden vermoeden misstanden’ wordt aangepast aan gewijzigde regelgeving;
  • Er komt een lobby samen met de overige decentrale overheden richting belastingdienst om de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) te vergroten,.
  • Evaluatie functiegebouw