Handshake Of Two Men In Business Suits Partnership Deal Teamwork Team Successful Male Cooperation T20 8Dgyab
  • Home
  • Nieuws
  • Akkoord cao Provinciale sector 2024-2025

Akkoord cao Provinciale sector 2024-2025

02 mei 2024 De achterbanraadpleging is met positief resultaat afgerond. Dat betekent dat werkgevers GS en PS, vertegenwoordigd door het IPO, en de leden van de vakbonden FNV, CNV, AVV en CMHF hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De afspraken uit het cao-akkoord zijn naar verwachting eind mei verwerkt in een nieuwe cao tekst. De nieuwe cao voor de Provinciale Sector heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.
Meer weten Thema's Dossiers