Greeting New Colleagues Handshake While Job Interviewing Male Candidate Shaking Hands With T20 Rrr9bo

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In het Sociaal Akkoord 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners over het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers van markt en overheid staan samen aan de lat voor 125.000 nieuwe banen in 2026. Ook is afgesproken hoeveel extra banen iedere werkgever hiervan zelf jaarlijks realiseert. De extra banen worden berekend op basis van een percentage van de verloonde uren per organisatie. Vanaf 2014 loopt dat percentage op naar ruim 3% in 2026.

Aanspreekpunten voor de banenafspraak op sectoraalniveau:

Nynke Peters (Gelderland) n.peters@gelderland.nl

Bieneke Veuger (Fryslân) b.veuger@fryslan.nl

Cecile de Vries (Gelderland) c.de.vries@gelderland.nl

A&O fonds provincies verzorgt themadagen voor de projectleiders banenafspraak en HARRIE-trainingen. Klik hier voor de website. 

Lees hier het interview met Jan Markink over de Banenafspraak bij de provincies.