Greeting New Colleagues Handshake While Job Interviewing Male Candidate Shaking Hands With T20 Rrr9bo

Rechtspositie politieke ambtsdragers

De beloning, onkostenvergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden van gedeputeerden, Commissarissen van de Koning en Statenleden zijn wettelijk geregeld in Rechtspositiebesluiten. De ontslaguitkering en het pensioen van gedeputeerden zijn geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). De Commissarissen vallen voor hun ontslaguitkering onder de APPA en voor hun pensioen zijn zij aangesloten bij het ABP. Zij vallen namelijk niet onder de WW en het ABP. In provinciale verordeningen wordt de rechtspositie van gedeputeerden en statenleden nader uitgewerkt. 

Zie ook www.politiekeambtsdragers.nl