Greeting New Colleagues Handshake While Job Interviewing Male Candidate Shaking Hands With T20 Rrr9bo

Pensioenen

De medewerkers van de provinciale sector zijn aangesloten bij de pensioenregeling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Dit fonds verzorgt onder andere de opbouw en uitbetaling van pensioen voor de medewerkers van alle 14 overheids- en onderwijssectoren. In de Pensioenkamer onderhandelen de werkgevers van deze sectoren met de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) over de pensioenregeling ABP. Het betreft bovensectorale onderhandelingen in tegenstelling tot het cao overleg. Bij het bereiken van een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe ABP pensioenregeling wordt dit resultaat voorgelegd aan het IPO-bestuur en aan de werkgever PS.

Nieuw beleggingsbeleid ABP

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen). Aanleiding voor dit besluit zijn de recent gepubliceerde rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC). Lees de reactie van het ABP in het persbericht, de reactie van Stichting ZPW in deze brief en de brief van het IPO richting colleges van GS en colleges van PS.