Een close-up van een persoon die met een pen in een schrift schrijft

Werkgeversvisie

IPO bestuur stelt om de vijf jaar de werkgeversvisie vast. Hierin wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de sector komende jaren. De werkgeversvisie vormt het kader voor in de cao, resp. bij de werkgever te maken afspraken/beleid. De meest actuele werkgeversvisie is de werkgeversvisie 2025.