Een man schrijft de het woord CAO op een bord terwijl andere mensen naar hem kijken

CAO

Werkgevers en vakbonden (FNV, CNV, AVV en CMHF) hebben op donderdag 30 maart 2023 een aantal aanvullende afspraken gemaakt over de cao 2022-2023. De afspraken op basis van de co-creatievoorstellen zijn verwerkt in de cao-tekst. Sociale partners hebben voor het goede begrip en goede toepassing van de afspraken een Q&A opgesteld naar aanleiding van de vragen die na 30 maart zijn ontvangen. Deze afspraken zijn verwerkt in de cao teksten en aangemeld bij SZW, de cao-wijziging treedt formeel in werking op 30-6-2023. 

De belangrijkste verandering is dat het Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) is verbreed naar een Persoonlijk Budget voor Duurzame Inzetbaarheid (PBDI). Het budget kan worden ingezet voor:  

·        loopbaan en arbeidsmobiliteit; 

·        leren en ontwikkelen; 

·        gezonde balans werk en privé; 

·        gezondheid en vitaliteit. 

De uitkomsten van het co-creatieproces hebben input gegeven voor de huidige cao, maar duurzame inzetbaarheid ontwikkelt door. Ten behoeve van die ontwikkelingen hebben sociale partners afspraken gemaakt voor volgende stappen. 

Cao provinciale sector

QA afspraken

IPO onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV overheid, CNV overheid, AVV en CMHF over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in de provinciale sector (provincies en partijen bij de cao).

Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof en sociale zekerheid.

De met werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de cao provinciale sector.

A&O provincies ondersteunt de uitvoering van de cao.

Onderhandeling CAO provinciale sector

Het resultaat

CAO Provinciale Sector 2022-2023

interactieve pdf

FAQ1

FAQ2

Salaristabellen per 01-01-2022

Salaristabellen

Akkoord CAO Provinciale Sector

Het Akkoord

Fonds CAO 2022-2026

CAO 2022-2026

Contact

We kunnen als werkgeversorganisatie geen vragen beantwoorden over individuele situaties rondom rechtspositie. Daarvoor verwijzen we u door naar uw eigen HRM afdeling en indien van toepassing, de contactpersoon van uw vakbond.

FNV: erik.gerritsen@fnv.nl

CNV: A.vanvoorden@cnv.nl

AVV: mrijntjes@avv.nu

CMHF: adviseurslbo@fdo-cmhf.nl