Cao

Thema's

Van pensioenakkoord naar ABP-pensioenregeling 2026

Sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren en ABP streven naar een nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026. Hiervoor moeten de sociale partners in 2023 definitieve afspraken hebben gemaakt.

Lees hieronder het hele nieuwsbericht.

Nieuwsbericht

Ondertekend onderhandelaarsakkoord

Onderhandelaarsakkoord

Stand van zaken cocreatie proces cao 2022 en verder.

Na de medewerkersbijeenkomsten rondom de CAO 2022 en verder zijn onderwerpen verder uitgediept tijdens 2 blokken cocreatie, 2 dagen in februari en 2 dagen in maart. Ongeveer 40 werknemers uit de sector hebben tijdens deze dagen het goede gesprek gevoerd over “duurzame inzetbaarheid” en “tijd en plaats bewust werken”.

Lees meer

Medewerkersbijeenkomsten rondom cao 2022 en verder

De cao 2021 is van rechtswege verlengd met een jaar t/m 31 december 2022, of tot de nieuwe cao 2022 en verder van kracht wordt.

Werkgever en vakbonden hebben in de cao 2021 afgesproken dat de cao 2022 en verder tot stand zal komen met een cocreatieproces, waarbij werknemers uit de provinciale sector worden betrokken. Dit is een arbeidsintensief proces en kost veel tijd, maar moet leiden tot een meerjarige beleidsinhoudelijke cao.

lees meer