Een man schrijft de het woord CAO op een bord terwijl andere mensen naar hem kijken
  • Home
  • Thema's
  • Medewerkersbijeenkomsten rondom cao 2022 en verder

Medewerkersbijeenkomsten rondom cao 2022 en verder

De cao 2021 is van rechtswege verlengd met een jaar t/m 31 december 2022, of tot de nieuwe cao 2022 en verder van kracht wordt.

Werkgever en vakbonden hebben in de cao 2021 afgesproken dat de cao 2022 en verder tot stand zal komen met een cocreatieproces, waarbij werknemers uit de provinciale sector worden betrokken. Dit is een arbeidsintensief proces en kost veel tijd, maar moet leiden tot een meerjarige beleidsinhoudelijke cao.

Medewerkersbijeenkomsten

Het cocreatieproces is gestart met vier regionale “stakeholdersbijeenkomsten” Hieraan hebben ruim 150 medewerkers uit de provinciale sector deelgenomen.

De opbrengst nemen we mee in cocreatiegroepen die hiermee verder aan de slag gaan, zaken verder uitwerken en adviezen aanleveren voor de cao-tafel. Twee onderwerpen worden opgepakt door de cocreatiegroepen: “duurzame inzetbaarheid” en “tijd- en plaatsbewust werken”. Deze cocreatiegroepen gaan in de maanden februari en maart hiermee aan de slag.

Daarnaast worden diverse cao-afspraken komende tijd geëvalueerd zoals het driefasenmodel en het werken met en belonen van resultaatopdrachten. De uitkomsten van de sectoranalyse (in het kader van de maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden) worden betrokken bij het onderwerp “duurzame inzetbaarheid”, evenals de ervaringen van de pilots “Geldvinder” (financiële loopbaanplanner).

Rapportage sectoranalyse provincies

Sectoranalyse