Cao
  • Home
  • Generiek functiegebouw

Generiek functiegebouw

Op deze pagina is alle belangrijke informatie over het generieke functiegebouw 2020 samengebracht. Dit generieke functiegebouw is op 1 juli 2020 van kracht geworden. Om een goed beeld te krijgen van wat er veranderd is en wat hetzelfde blijft in het functiegebouw, kun je de animatie (uit 2019) bekijken. In ruim vier minuten leggen we duidelijk uit waarom er een nieuw functiegebouw is en hoe dat is opgebouwd.

In de  interactieve PDF word je door het functiegebouw geleid: alle functieschalen, doelen, niveau onderscheidende factoren en resultaatgebieden komen aan bod.

In de infographic wordt het functiegebouw in één oogopslag uitgelegd. 

In de vragen en antwoorden komen allerlei vragen die je hebt overzichtelijk en uitgebreid aan bod.

In de cao invoering functiegebouw provinciale sector wordt de invoering van het functiegebouw beschreven. 

Bijlage 6 van de cao provinciale sector geeft het Functiegebouw per 1 juli 2020.