Cao
  • Home
  • Centrale commissies

Centrale commissies

Centrale commissies

In de cao 2020 zijn drie centrale commissies benoemd: de centrale commissie Functiewaardering, centrale commissie Van Werk Naar Werk en de tijdelijke geschillencommissie (t/m 2021.)

De samenstelling en het adres van de commissies tref je hier aan. 

Hier vind je de meest recente (geanonimiseerde) uitspraken van de centrale commissies.

22 juni 2022

Jaarverslag 2021

Eerdere uitspraken van de centrale commissies

30 april 2021

1 februari 2021

19 januari 2021

30 oktober 2020

Jaarverslag 2020