Cao
  • Home
  • Thema's
  • Stand van zaken cocreatie proces cao 2022 en verder

Stand van zaken cocreatie proces cao 2022 en verder

In januari hebben 4 medewerkersbijeenkomsten plaatsgevonden, klik voor meer info hier.

Vervolgens zijn twee onderwerpen verder uitgediept tijdens 2 blokken cocreatie, 2 dagen in februari en 2 dagen in maart. Ongeveer 40 werknemers uit de sector hebben tijdens deze dagen het goede gesprek gevoerd over “duurzame inzetbaarheid” en “tijd en plaats bewust werken”.

Op 15 april hebben vertegenwoordigers van de cocreatiegroepen drie adviezen gepresenteerd (“vergoedingen voor waar en wanneer je werkt”, “tijd” en “persoonlijk budget voor duurzame inzetbaarheid”) aan het bestuurlijke cao-overleg. Het was een vruchtbare bijeenkomst met veel vragen en een goede dialoog.

Na afloop hiervan heeft het bestuurlijke cao-overleg met elkaar gesproken en daarbij een aantal richtinggevende uitspraken gedaan en de cocreatiegroepen gevraagd om zaken verder uit te werken zodat de adviezen daarna kunnen worden besproken tijdens de cao-onderhandelingen.

Persoonlijk budget voor duurzame inzetbaarheid

presentatie voorstel budget

voorstel budget

Vergoedingen voor waar en wanneer je werk

presentatie voorstel vergoeding

voorstel vergoeding

Vervolg

De adviezen, inclusief de te leveren uitwerking door de cocreatiegroepen, worden besproken in het bestuurlijke cao-overleg. Daar komen o.a. ook de adviezen van de paritaire werkgroepen “loonbegrip”, “evaluatie van het driefasenmodel” en “redactie cao” aan de orde, net als zaken die “knellen in de huidige cao” en worden aangeleverd door de vakbonden en de werkgever. Ook wordt gesproken over het thema diversiteit en inclusiviteit en worden de puntjes op de i gezet t.a.v. de centrale commissies. Dit zijn de onderwerpen waar in cocreatie danwel gezamenlijk door sociale partners over is gesproken. Hiermee eindigt deze fase van het proces. Vervolgens start het onderhandelingsproces waarbij o.a. de loonparagraaf en eventuele andere input van de sociale partners wordt betrokken. Streven van sociale partners is nog steeds om voor het zomerreces van 2022 een onderhandelaarsakkoord met elkaar te bereiken.