Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

BOD Werkgeverszaken

Commissaris van de Koning en Voorzitter BOD | Provincie Utrecht Hans Oosters
Provinciesecretaris | Provincie Overijssel Nico Versteeg
Gedeputeerde | Provincie Zuid-Holland Frank Rijkaart
Vertegenwoordiger namens Provinciale Staten | Provincie Groningen Eugenie Stolk
Adviseur | Provincie Utrecht Sacha Bruggink
Directeur Concernzaken | Provincie Noord-Holland Hans van der Stelt
Secretaris en Adviseur | IPO Laureina Grootveld