Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Bestuurlijke adviescommissie

De bestuurlijke adviescommissies (BAC), met vakgedeputeerden onder voorzitterschap van een lid van het IPO-bestuur, behartigen de taken van het IPO.