Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Landelijk Gebied

Programmamanager | IPO Mark Hoevenaars Email: LG@ipo.nl
Programmadirecteur IPLG Stijn van Wely Email: LG@ipo.nl
Gedeputeerde | Provincie Noord-Brabant Hagar Roijackers
Gedeputeerde | Provincie Groningen Johan Hamster
Gedeputeerde | Provincie Limburg Jasper Kuntzelaers
Gedeputeerde | Provincie Flevoland Harold Hofstra
Gedeputeerde en Vicevoorzitter BAC Landelijk Gebied | Provincie Zuid-Holland Berend Potjer
Provinciesecretaris | Provincie Drenthe Wim Brenkman
Gedeputeerde | Provincie Utrecht Mirjam Sterk
Gedeputeerde | Provincie Noord-Holland Rosan Kocken
Gedeputeerde | Provincie Noord-Brabant Marc Oudenhoven
Gedeputeerde | Provincie Drenthe Jisse Otter
Gedeputeerde | Provincie Zuid-Holland Mariette van Leeuwen
Gedeputeerde | Provincie Drenthe Egbert van Dijk
Gedeputeerde | Provincie Utrecht Has Bakker
Gedeputeerde | Provincie Noord-Holland Jelle Beemsterboer
Gedeputeerde en Voorzitter BAC Landelijk Gebied | Provincie Fryslân Femke Wiersma
Gedeputeerde | Provincie Limburg Leon Faassen
Gedeputeerde | Provincie Groningen Henk Emmens
Gedeputeerde | Provincie Overijssel Gert Harm ten Bolscher
Gedeputeerde | Provincie Zuid-Holland Frank Rijkaart
Gedeputeerde | Provincie Zeeland Arno Vael
Gedeputeerde | Provincie Zeeland Wilfried Nielen
Gedeputeerde | Provincie Gelderland Harold Zoet
Gedeputeerde | Provincie Overijssel Maurits von Martels
Gedeputeerde | Provincie Flevoland Jan Klopman
Gedeputeerde | Provincie Noord-Brabant Wilma Dirken
Gedeputeerde | Provincie Fryslân Matthijs de Vries