Klimaat

Klimaat en energie

Nederland zet zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. We willen af van fossiele brandstoffen en bereiden ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering. De energietransitie, een circulaire economie en klimaatadaptatie (omgaan met klimaatverandering), het zijn dé maatschappelijke opgaven van deze tijd. Ook de provincies nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

Provincies spelen bij de aanpak hiervan een belangrijke rol. Zij kunnen op regionaal niveau de betrokken partijen met elkaar verbinden. Daarnaast maken ze duurzame investeringen mogelijk. Provincies investeren bijvoorbeeld in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het hergebruik van grondstoffen. Ook zetten zij in op innovatieve duurzame oplossingen in het openbaar vervoer, zoals energiezuinig asfalt, zero-emissiebussen en laadpalen. Hiernaast maken de provincies ruimte voor zonnepanelen en windmolens in het landschap en bevorderen zij duurzame land- en glastuinbouw.

Hoe we dit doen kun je lezen in het magazine Onze Toekomst, waar mensen en duurzame energie elkaar ontmoeten. Lokale bestuurders, netbeheerders, wetenschappers, inwoners en anderen aan het woord over samenwerken aan een schone toekomst. Een uitgave van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Regionale aanpak in regionale regionale energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen wijken en gebouwen kunnen gebruiken om van het aardgas af kunnen. Provincies doen dit samen met gemeenten en waterschappen.

Bestuurlijke adviescommissie

De bestuurlijke adviescommissie Energie behartigt de belangen van provincies. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de ‘vak gedeputeerden’ uit de provincies.

Provinciale rol

De provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van de windmolens en zonnepanelen. Provincies willen een zo groot mogelijk draagvlak onder de lokale bevolking. Het IPO helpt om structurele knelpunten en belemmeringen in wet- en regelgeving samen met het rijk op te lossen.

De RES Gespreksassistent

NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

Bijvoorbeeld als je je voorbereidt op een gesprek over de RES en nog even snel de juiste feiten en cijfers op een rij wilt hebben. De gespreksassistent geeft per thema korte en bondige informatie, aangevuld met achtergrondinformatie via een ‘lees meer’.

Scan de QR-code met de camera van je telefoon of bekijk de RES Gespreksassistent in de browser op je computer.

Bestuurlijke adviescommissie Klimaat en Energie

BAC Klimaat en Energie

Ambtelijke adviescommissie Klimaat en Energie

AAC Klimaat en Energie

Uitgelicht (actueel)
Jop Fackeldey 4
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "Een energietransitie die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is" Jop Fackeldey - Portefeuillehouder Klimaat en Energie Als gedeputeerde maak ik mij hard voor een leefbare en duurzame toekomst voor onze kinderen en een energietransitie die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Goede zorg in Flevoland, die betaalbaar en bereikbaar is, staat ook hoog op mijn agenda.
Contactpersoon
Programmamanager Marianne de Boer Email: klimaat@ipo.nl