Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Digitalisering

Digitalisering, automatisering en dataficatie vragen samenlevingsbreed in een rap tempo om slimme oplossingen. Deze digitale transformatie biedt kansen voor de 12 provincies, maar leidt ook tot vragen en uitdagingen. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak nodig.

Het Interprovinciaal Overleg wil het digitale vermogen van de gezamenlijke provincies bundelen, versterken en versnellen. Alleen dan kunnen de provincies, samen met hun partners, betekenisvolle maatschappelijke resultaten boeken. In het gewenste tempo. Samen doen, wat samen moet.

Binnen het IPO wordt via 4 verschillende sporen integraal samengewerkt aan het digitaliseren en verbinden van de Nederlandse provincies:
  • Bedrijfsvoering
  • Data
  • Dienstverlening
  • Innovatie
Webinar Digitalisering en de Energietransitie
Webinar Digitalisering en Stikstof
Webinar Digitalisering en de Woonopgave
Bedrijfsvoering

Door standaardisatie en harmonisatie van (werk)processen ontstaan veel efficiencyvoordelen. Binnen dit spoor kijken we naar en werken we aan een betere bedrijfsvoering, door onder meer het gezamenlijk inkopen van hoogwaardige software, informatiesystemen en datasets. 

Bedrijfsvoering

Dienstverlening

De burger, de (samenwerkende) provincies, onze partners en andere afnemers hebben behoefte aan kwalitatief goede dienstverlening. In dit spoor worden provinciale (publieke) services nog beter afgestemd op deze behoefte en op veranderende wetgeving. Toegankelijkheid, privacy en voldoen aan wetgeving vormen rode draden in een gezamenlijke aanpak.   

Dienstverlening

Data

Ontwikkelingen op het gebied van data bieden veel kansen, maar moeten we doen om die te verzilveren? Binnen dit spoor kijken we naar de haalbaarheid en toepasbaarheid: Data als basis van effectiever, efficiënter en meer gedragen beleid.

 

Data

Innovatie

Digitale innovatie en transformatie is voor provincies niet meer optioneel. Gelukkig is dit gewoon te managen. In dit spoor delen we energie, kansrijke innovaties en experimenten die voor alle provincies waardevol kunnen zijn. Vernieuwing ontstaat op de plekken waar de problemen daadwerkelijk worden gevoeld en in dit spoor helpen we dat graag vooruit. 

Innovatie

Uitgelicht (nieuws)
Martijn Van G
"De ambities zijn groot, maar de realisatiekracht ook!" Martijn van Gruijthuijsen - Portefeuillehouder Digitalisering “Om de digitale transformatie van de twaalf provincies te versnellen werken zij gezamenlijk aan de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). Provincies staan daarbij voor een uitdaging, maar hebben ook terecht grote ambitie. Als bestuurlijk opdrachtgever en voorzitter van de Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering heb ik gezien hoe het programma IDA zich de afgelopen jaren snel heeft ontwikkeld. Ik ben trots op de mooie en waardevolle resultaten die het programma inmiddels levert. De ambities zijn groot, maar de realisatiekracht ook!”