Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Data

De programmalijn Data vormt de kern van het digitaliseringsprogramma. Datagedreven werken wordt steeds belangrijker in de beleidscyclus voor de maatschappelijke opgaven van provincies, zowel bij de ontwikkeling van beleid als bij de monitoring van de output van beleid.

Met de programmalijn Data willen we bereiken: 

  • datagedreven werken blijvend verankeren in de maatschappelijke opgaven van provincies;
  • samenwerking op het gebied van datavraagstukken professionaliseren;
  • belemmeringen voor samenwerking aan datavraagstukken wegnemen.

 

Field Lab Energietransitie

Een van de grote transities waar Nederland mee te maken heeft is de energietransitie. Deze transitie is noodzakelijk als de wij de afspraken uit het Klimaatakkoord willen nakomen. Het IPO richt zich op het inzichtelijk maken van het klimaatbeleid via het Field Lab Energietransitie. 

Meer

Field Lab Wonen

Inzicht krijgen in de uitdagingen die de woningcrisis met zich mee brengt. Het IPO is samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een traject gestart. De bedoeling is om een landelijke woonmonitor te ontwikkelen.

Daarnaast dient het Field Lab Wonen binnen de het digitaliseringsprogramma als experimentele setting. Hierin kan de woonmonitor dat wordt ontwikkeld in de praktijk testen.  

Meer

Living Lab Stikstof

Sinds de uitspraak van de raad van state in 2019 over de PAS aanpak is de stikstofproblematiek in een stroomversnelling gekomen. Om nieuw beleid te onderbouwen is betrouwbare informatie en data nodig. Het doel van het Living Lab Stikstof is om in samenwerking met provincies en verschillende disciplines in relatief korte tijd innovatieve oplossingen te verzinnen voor dit vraagstuk. 

 

Meer

Uitgelicht (lobby)