Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Innovatie

Met het programma willen we de volgende punten bereiken: Het IPO ontwikkelt een heldere strategie voor digitale innovaties van provincies. Deze zetten een stip op de horizon maar bieden ook de mogelijkheid om provincies zelf hun eigen ontwikkeltempo te laten kiezen. 

Dutch Societal Innovation Hub

De VNG en IPO richten samen de Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) op. Dit is een landelijk consortium en bestaat uit vijf regionale ecosystemen. De DSIH is gericht op de ontwikkeling van de regionale economie door digitale innnovaties op het gebied van publieke diensten.

Meer

Gids Ethiek en Digitale Transformatie

Ethiek wordt nog vaak gezien als een belemmerende factor voor digitale transformatie. Daarmee wordt een tegenstelling gecreëerd die er in onze ogen niet is. Als provincies zijn we er namelijk om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Randvoorwaarde daarvoor is dat wij handelen in overeenstemming met onze beginselen. Deze Gids ondersteunt daarbij door te laten zien hoe ethiek op een natuurlijke manier een plek kan krijgen binnen de provinciale organisatie en binnen concrete projecten.

Meer

Interprovinciale Digitale innovatiestrategie

In opdracht van het IPO werkt Berenschot aan het opstellen van een Interprovinciale Digitale Innovatiestrategie. De ontwikkeling van digitale innovatie is op alle beleidsterreinen van provincies noodzakelijk, van het stikstofdossier tot de woonopgave, van regionale economie tot onderhoud aan wegen en vaarwegen. Er is echter nog geen overkoepelende, breed gedragen digitale innovatiestrategie voor de 12 provincies.

Meer

IDA Innovatie Reeks

De IDA Innovatie Reeks is een serie webinars waar we ons een uur verdiepen in een innovaties onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als ethiek, digital twin, serious gaming, de toekomst van de overheid in de digitale wereld, eenvoud in innovatieprocessen, de digivaardige medewerker, het succes van falen en nog veel meer! Met praktische casussen en succesverhalen laten we zien innovatie essentieel is in ons werk voor de maatschappelijke opgaven. Bekijk hieronder de webinars terug en lees ook het overzicht van de lessons learned.

Webinar #1 Digital Twins

Webinar #2 Innovatie in de praktijk

 Afbeelding van 4 mensen die aan tafel zitten in een studio

Webinar #3 De overheid van de toekomst

Webinar #4 Innovatie en ethiek

Webinar #5 Als dat maar fout gaat!

Webinar #6 Serious Gaming

Webinar #7 Eenvoud in Innovatie

Webinar #8 Digivaardige Medewerker

Live opname van de IDAinnovatie reeks met Jan van Ginkel en Robert Strijk