DSC9176
  • Home
  • Nieuws
  • PROVINCIES RICHTEN ETHISCHE COMMISSIE OP VOOR DIGITALISERING

Provincies richten ethische commissie op voor digitalisering

16 januari 2023 Op 16 januari zijn de gezamenlijke provincies gestart met een ethische commissie voor digitalisering. Hiermee willen provincies de risico’s van het gebruik van data en technologische oplossingen ondervangen. De commissie krijgt een onderzoekende rol en zal zich vooral richten op vraagstukken die alle provincies raken. Bijvoorbeeld de energietransitie, het stikstofprobleem en de woningbouwopgave.
Meer weten Thema's Dossiers

Digitalisering vormt een uitdaging voor de Nederlandse overheid. Het gebruik van data en technologie biedt enorme kansen. Ook voor provinciale thema’s, zoals de energietransitie, het stikstofprobleem en de woningbouwopgave. Tegelijkertijd willen de provincies belangrijke publieke waarden niet uit het oog verliezen. Denk daarbij aan veiligheid, gelijkheid en democratie. Uit het verleden is gebleken dat privacy schending, onbetrouwbare informatie, datalekken, algoritmische manipulatie en discriminatie reële risico’s zijn. Voor het gebruik van technologie en data moet er dus een afweging worden gemaakt tussen wat ethisch wenselijk is, juridisch is toegestaan en technisch mogelijk is.

Daarom richten de provincies op 16 januari gezamenlijk een ethische commissie op in het bijzijn van Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Hun rol is om bestuurders te adviseren op morele vraagstukken die voortkomen uit de inzet van digitale techniek, algoritmes en data in provinciale opgaven. De commissie bestaat uit minimaal 7 leden met hoogwaardige kennis van techniek, ethiek en beleidskennis van provinciale thema’s.

“Ik ben erg blij dat we vandaag de ethische commissie hebben opgericht. Het is een spannende tijd voor provincies, omdat wij aan de lat staan voor grote opgaven als stikstof, de energietransitie en de woningbouwopgave. Het gebruik van data en technologie is cruciaal, maar dat moet wel op een verantwoorde manier. Deze provinciale ethische commissie helpt ons belangrijke publieke waarden daarbij niet uit het oog te verliezen.” vertelt Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en voorzitter van de Kopgroep Digitalisering bij het Interprovinciaal Overleg.

Leden van de Ethische Commissie:

  • Prof. dr. Jeroen van den Hoven, voorzitter
  • Prof. dr. Esther Keymolen
  • Nelleke Groen
  • Dr. Erna Ruijer
  • Anne-Marie Spierings
  • Dr. ir. Roel Dobbe